Missbrukslaboratoriet effektiviserar analysutbudet för drogtester i urin

Nyhet

Effektiviseringen gäller fr.o.m. 2020-05-18.

Detta innebär att vi kommer slå ihop två av våra så kallade multimetoder där screeninganalysen utförs med högupplösande masspektrometri. Det gäller multimetoderna för analysbeställning av ”Missbruksläkemedel, U-” och ”Växt- och svampdroger, U-”. För er som kunder innebär detta att ni får svar på båda analysbeställningarna även om endast en är beställd. För den nya metoden, som heter "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-", behåller vi samma pris som endast den ena analysbeställningen tidigare kostat.

Detekterade analyter är något justerat så att de analyter vi aldrig haft ett positivt svar för är borttagna. Information om vilka analyter som detekteras finns i våra provtagningsanvisningar.

Våra remisser kommer på sikt att uppdateras men fram till dess gäller att det räcker att markera en av analysbeställningarna för ”Missbruksläkemedel, U-” eller ”Växt- och svampdroger”.