Drogtest i utandningsluft avvecklas

Nyhet

Analys för drogtest i utandningsluft avvecklas 8 juni.

Missbrukslaboratoriet inom Karolinska Universitetslaboratoriet rekommenderar alla som idag tar prover för drogtester i utandningsluft att gå över till drogtestning i urin eller saliv.

Missbrukslaboratoriets kvalitetsjämförelse visar flera gånger högre andel positiva svar för saliv- och urinprover än för prover i utandningsluft, gällande intag av amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, heroin/morfin och kokain.

Generellt är detektionstiden i urin längre än för saliv och utandningsluft. Eftersom jämförelsen även visar en markant skillnad mellan utandningsluft och saliv rekommenderar missbrukslaboratoriet drogtestanalys enbart i saliv och i urin och avvecklar analys i utandningsluft.

Läs mer

Vänligen se information om provtagningsmaterial och instruktioner på hemsidan (länk se nedan)

karolinska.se/lab/webbutik