Klorokin och Hydroxiklorokin

Nyhet

Nya analyser Klinisk Farmakologi från och med 2020-04-21 Koncentrationsmätning i helblod.

Dessa preparat har haft en omfattande användning vid covid-19 men Läkemedelsverket uppmärksammade nyligen att kliniska studier krävs för bättre förståelse kring risk-nytta-förhållandet. Koncentrationsmätningar kan bidra till säkrare dosering både inom studier och klinisk behandling, i synnerhet vid försämrad njurfunktion och njurersättningsterapi. 

Man kan även överväga att analysera koncentrationen av klorokin och hydroxiklorokin veckorna efter avslutad behandling om man misstänker att kvardröjande nivåer stör andra läkemedel.

Koncentrationsmätning är sedan tidigare aktuellt även under immunmodulerande behandling med dessa preparat, i synnerhet för hydroxiklorokin vid reumatisk sjukdom och SLE. 

Länk till provtagningsanvisning klorokin. 

Länk till provtagningsanvisning hydroxiklorokin.

Kontakt:
Erik Eliasson, medicinskt ansvarig
Sektionschef Kliniskt laboratoriestöd
Mobil 073 620 43 37