Information angående ändring av nivå för Kreatinin

Nyhet

Ändring av nivå för Kreatinin i plasma och urin kommer att ske den 20 och 21 januari 2020.

Klinisk kemi och KUL 24Sju kommer att göra en justering av kreatininnivån med -4 µmol/L i plasma och -0,12 mmol/L i urin. Ändringen görs 20/1 på Solna och på övriga sjukhus 21/1.

I praktiken innebär detta att prover analyserade efter ändringen kommer vara lägre (4 µmol/L i plasma och 0,12 mmol/L i urin) än ifall de skulle analyserats innan ändringen. Referensintervallen kommer inte att ändras.

Ändringen är rekommenderad av leverantören (Roche Diagnostics, ref nr QN-CPS-2018-031) för att säkerställa korrekta analysresultat på alla instrumenttyper.
Ändringen avser Karolinska Sjukhuset (Solna och Huddinge), Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Vid frågor kan följande kontaktas:

Anna Sjöström
Medicinskt Metodansvarig ST-läkare
Tel: 08-585 812 43

Magnus Hansson
Medicinskt Metodansvarig Specialistläkare
Tel: 08-585 812 45

Per Markgren
Teknisk Metodansvarig
 Tel: 08-517 773 80