Koncentrationsbestämning av levofloxacin

Nyhet

Från och med den 27 nov 2019 erbjuder Farmakologiska laboratoriet koncentrationsbestämning av levofloxacin vid behandling av resistent tuberkulos.

Koncentrationsbestämning av levofloxacin kommer primärt ifråga vid behandling av resistent tuberkulos och misstanke terapisvikt. Även om tydliga målområden saknas så finns det rekommendationer för vilka toppkoncentrationer eller total exponering under dosintervallet (AUC) som bör eftersträvas.