Koncentrationsbestämning av tamoxifen

Nyhet

Från och med den 27 nov 2019 erbjuder Farmakologiska laboratoriet koncentrationsbestämning av tamoxifen och dess aktiva metaboliter i plasma.

Det finns skäl att misstänka att ovanligt höga koncentrationer av aktiv metabolit ökar risken för besvärande biverkningar och behandlingsavbrott. Koncentrationsbestämning av aktiva metaboliter kan även komma ifråga för att förstå om andra läkemedel interagerar med bioaktiveringen av tamoxifen. Det kan även vara oklart om en enskild patients genetiska förutsättningar påverkar tamoxifenomsättningen. Resultatet av analysen bör alltid diskuteras med ansvarig specialist i onkologi.