Koncentrationsbestämning av isavukonazol.

Nyhet

Från och med den 27 nov 2019 erbjuder Farmakologiska laboratoriet koncentrationsbestämning av isavukonazol.

Koncentrationsbestämning av isavukonazol kommer primärt ifråga vid svårvärderade läkemedelsinteraktioner eller vid oväntad terapisvikt på normal dosering. Man rekommenderar prover tagna inför ny dos (ett sk dalvärde), eftersom det sker snabba förändringar i plasmakoncentration strax efter nytt dosintag.