Demensmarkörer i likvor-Ny snabbare metod och nya referensvärden

Nyhet

Från och med 2019-08-21

Från och med 2019-08-21 kommer Klinisk kemi och KUL 4Sju, Karolinska Universitetslaboratoriet att byta mätmetod från ELISA (Fujirebio) till Lumipuls (Fujirebio) för demensmarkörspaketet som omfattar β-Amyloid 42, Fosfo-Tau, Tau, β-Amyloid 42/40 kvot.

Bytet till ett mer automatiserat kemiluminescens instrument möjliggör snabbare svarstider och bättre precision.

Observera att de ingående analyserna i gruppen Csv-Demensmarkörer ej går att beställa enskilt.

Referensintervall – nya från och med 2019-08-21:

  • Komponent Aβ42 / Referensintervall >599 ng/L
  • Komponent Fosfo-Tau / Referensintervall <56,5 ng/L
  • Komponent Tau / Referensintervall <404 ng/L
  • Komponent Kvot Aβ42/40 * 10 / Referensintervall >0,68

Demensmarkörer i likvor-Ny snabbare metod och nya referensvärden

Kontaktpersoner vid frågor:

Gösta Eggertsen
Överläkare
Tel: 08-585 812 37
E-post: Gösta Eggertsen

Ann-Charlotte Bergman
Sjukhuskemist
Tel: 08-517 722 38
E-post: Ann-Charlotte Bergman