Svarsenhet för Humant Herpesvirus-6 DNA kvant ändras

Nyhet

Enheten på provsvar för Humant Herpesvirus-6 (HHV6) DNA kvantifiering, ändras till IU (internationell enhet) /ml, den 21 augusti 2019.

Från och med den 21 augusti 2019 kommer provsvar för HHV-6 DNA kvantifiering, att övergå till att besvaras med enheten IU (internationell enhet) /ml istället för som tidigare kopia/ml.

Kontakt

Karolinska Universitetslaboratoriets
Kundservice 08-517 719 99

För information och frågor, kontakta Mikrobiologen
Metodansvarig: Josefin Isaksson, lab ingenjör
Medicinsk ansvarig: Zhibing Yun, överläkare, Telefon: 08-585 813 19