Ny informationsbroschyr för PKU-prov

Nyhet

Det finns nu en ny och uppdaterad broschyr om PKU-provet!

Broschyren riktar sig till vårdnadshavare och distribueras med fördel i samband med sista schemalagda besök på mödravårdscentral eller barnmorskemottagning innan planerad nedkomst. Vårdgivare kan beställa denna broschyr utan extra kostnad via vår webbutik.

Ny PKU-broschyr