Förlängd svarstid för manuell granskning av B-Celler helgtid

Nyhet

Beställ B-Neutrofila om inte fullständig differentialräkning behövs.

Våra svarstider för manuell granskning av B-Celler kan under helgerna, sommarveckorna 25-35 bli förlängda. Eftersom svarstiden för B-Neutrofila inte påverkas, rekommenderar vi istället att den analysen beställs i de fall en fullständig differentialräkning inte är nödvändig.

Kontaktpersoner:

Niklas Bark
Specialistläkare, Funktionsenhetschef
Tel: 08-51773523/ 0708-826796
 Niklas Bark

Stina Wahlberg
Biomedicinsk analytiker, Laboratorieenhetschef
Tel: 0725-84 06 09
Stina Wahlberg