Elastas i feces

Nyhet

Byte till ny immunkemisk metod

Från och med 2019-06-12 byter Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, metod för mätning av elastas i feces. Bytet sker från den nuvarande ELISA-metoden till en mer automatiserad metod på Liaison XL (DiaSorin).

Anledningen till bytet är ökad precision i analyserna, enklare provhantering (inkl. extraktion) och ökad automation.

Metodbytet innebär ingen ändring av nuvarande referensintervall.

F-Elastas, referensintrvall  >200 microg/g

Kontaktpersoner vid frågor:

Magnus Axelson
Överläkare
Tel: 08-517 735 28
E-post: Magnus Axelsson

Ann-Charlotte Bergman
Sjukhuskemist
Tel: 08-517 722 38
E-post: Ann-Charlotte Bergman