Tramadol i Drogtest, utandningsluft-

Nyhet

Införande av Tramadol i metoden Drogtest, utandningsluft-

Fr.o.m. 20 maj 2019 analyseras tramadol åter i metoden för drogtest i utandningsluft med gränsvärde 50 pg/prov.