Förlängd svarstid för provsvar under flytten av Klinisk kemi och KUL 24Sju Södertälje

Nyhet

Under tiden 22 april – 17 maj 2019 kommer Klinisk kemi och KUL 24Sju på Södertälje sjukhus flytta till nya lokaler.

Under flytten kommer primärvårdsprover som normalt analyseras på Klinisk kemi Södertälje skickas till Klinisk kemi Solna för analys. Som följd kommer svarstiden för Södertälje laboratoriets primärvårdsprover förlängas med ca 2 timmar under perioden.

Analyser som utförs på andra funktionsområden inom Karolinska universitetslaboratoriet kommer inte att påverkas.

Kontaktperson vid frågor:
Sara Schurow
Sektionschef Södertälje Klinisk Kemi och KUL 24Sju
Tel: 073 978 91 60
E-post: sara.schurow@sll.se

Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet:
Tel: 08-517 719 99
E-post: universitetslaboratoriet.karolinska@sll.se