Aktuell information om nya avtal inom laboratoriemedicinsk service

Nyhet

Från och med 2019-04-27 gäller nya avtal inom laboratoriemedicinsk service för öppenvården inom Region Stockholm.

Nyheter i avtalen


Karolinska Universitetslaboratoriet förser regionen med högspecialiserade analyser

Behovet av högspecialiserade analyser för regionens samtliga vårdgivare i öppenvården, tillgodoses av Karolinska Universitetslaboratoriet. Exempel på högspecialiserade analyser är analystjänster inom genetik, transfusionsmedicin, tillhandahålla blodprodukter och fåtalsanalyser.

Karolinska Universitetslaboratoriet ger god tillgänglighet till provtagning i hela Regionen

Karolinska Universitetslaboratoriet ska tillhandahålla provtagning, med en god geografisk spridning i hela Region Stockholm. Detta för att säkerställa ett väl fungerande utförande av de olika regionala uppdragen, tillgodose behoven av de diagnostiska tjänsterna i regionen samt säkra en god service till regionens invånare.

Provtagningscentraler vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna ger fortsatt provtagningsservice.
Karolinska Universitetslaboratoriet fortsätter vara tillgängligt för patienter och vårdgivare, i enlighet med avtalen, vid Laboratoriet Odenplans läkarhus, Laboratoriet Sophiahemmet, Laboratoriet Ersta sjukhus och Laboratoriet Maria i centrala staden samt Laboratoriet Brommaplan och Laboratoriet Kallhäll i västerort.

Vi ger dessutom service till ett stort antal vårdenheter som utför patientnära analyser (PNA) och har provtransporter till Karolinska Universitetslaboratoriet. Kontakta oss gärna för kvalitetssäkrad PNA med dataöverföring av remiss och svar i kombination med komplett analysutbud från centrallaboratorium.


Byte av laboratorieleverantör på vissa Närlaboratorier

Karolinska Universitetslaboratoriet etablerar närlaboratorier på Dalens sjukhus, i Solna centrum, Turebergs Vårdcentral samt på Sollentuna sjukhus (öppnar 1/9).
Karolinska Universitetslaboratoriet överlåter laboratorieservicen vid Laboratorierna Rosenlund, Serafen,
St. Eriks, Grevgatan och i Bro till upphandlad laboratorieleverantörs regi.

Region Stockholm uppdaterar kontinuerligt information under Nyheter på vardgivarguiden.se

Vid frågor som avser just din verksamhets laboratorieservice, provtransporter eller liknande, kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet

Har du frågor om laboratorieavtalen i öppenvården:

Carina Ritzmo
Funktionsområdeschef Laboratorier för Närvård och preanalys
Tel: 070-167 14 29
E-post: Carina Ritzmo


Stefan Thörnroos
Kundavtals- och marknadschef, Karolinska Universitetslaboratoriet
Tel: 08-517 717 91
E-post: Stefan Thörnroos