Ny analys införs för Mycobacterium tuberculosis komplex DNA

Nyhet

Den nya analysen påvisar även resistensmutationer för rifampicin och isoniazid. Start av ny analys den 28 mars 2019.

Den nya analysen påvisar Mycobacterium komplex DNA och resistensmutationer för rifampicin och isoniazid. Analysen ersätter den tidigare analysen från och med 28 mars 2019. 

Provsvar

  • Mycobacterium komplex DNA svaras ut som tidigare som Negativ eller Positiv.
  • Resistensmutationer för rifampicin och isoniazid svaras ut som Inte påvisad, Påvisad eller Inte bedömbar.

Provtagning

  • Provtagningen utförs enligt ordinarie rutiner.

Beställning utförs enligt ordinarie rutiner

  • I TakeCare: Mykobakterie-DNA (TB)
  • På Pappersremiss: M. tuberculosis-komplexet-DNA

Kontaktperson