Förlängd svarstid för hematologianalyser och B-SR

Nyhet

Uppgradering av mjukvaran på våra hematologiinstrument

Som följd av uppgradering av mjukvaran för våra hematologiinstrument kommer svarstiden för rutinbeställda hematologianalyser (B-Blodstatus och B-Celler eller någon av komponenterna som ingår i dessa grupper) och B-SR förlängas med i värsta fall 3 timmar.

Akutbeställda analyser hanteras enligt manuella reservrutiner och förväntas endast fördröjas ca 15 minuter. Uppgraderingen sker på de olika sjukhusens laboratorier enligt nedanstående.

Sjukhuslaboratorium / uppgradering pågår

Karolinska Huddinge och Södertälje sjukhus / 2019-03-18 kl. 9:30-12:00
Karolinska Solna och Södersjukhuset / 2019-04-01 kl. 9:30-11:30
Danderyds och Norrtälje sjukhus / 2019-04-03 kl. 9:30-11:30  

Observera att tilläggsbeställning av B-Celler och B-SR inte kommer kunna göras under tiden uppgraderingen pågår. 

Utskriftsvänlig version av informationen

Provtagningsanvisningarna finns på www.karolinska.se/lab    

Kontaktpersoner vid frågor:

Niklas Bark
Specialistläkare, Funktionsenhetschef
Tel: 08-51773523
Mob: 0708-826796
E-post: niklas.bark@sll.se

Gunilla Dahlfors
Sjukhuskemist
Tel: 08-58581256
E-post: gunilla.dahlfors@sll.se