Ny mätmetod för Saliv-Kortisol

Nyhet

Från och med 2019-03-06 byter Klinisk kemi och KUL 24Sju, Karolinska Universitetslaboratoriet mätmetod för Saliv-Kortisol, från RIA (Cisbio) till ECLIA-Cobas e602 (Roche).

Metodbytet sker för att erhålla en kliniskt korrelerande metod till Umeås LC-MS/MS, utöka automationsgraden, höja svarstillgängligheten samt eliminera radioaktivitet som detektionsprincip.

Kortisolmetoden för saliv blir nu densamma som den välfungerande metoden för serum, vilket underlättar logistiskt med bestämning på samma Cobas e602-plattform. Mätresultat kommer med god reproducerbarhet att kunna utsvaras ned till 1,5 nmol/L, medan eventuella prov med höga resultat (>1750 nmol), besvaras >1750 nmol/L.

Roche-metoden ger generellt betydligt lägre mätvärden än Cisbio (ca 3 ggr lägre, men avvikelser från detta samband föreligger för enskilda prov).

Enhet: nmol/L (som tidigare)
Beställnings- och provtagningsrutiner:se www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Svarsrutiner: analys utförs vardagar
Utförarplats: Klinisk kemi, Södersjukhuset

Referensintervall:
Nationellt framtagna referensintervall, samordnade från Umeå, införes vid kliniken.
Kl 08±30 min:   4,6 – 27 nmol/L.
Kl 23-24:           < 4,7 nmol/L.

Referensintervallen är beräknade utifrån 2,5 – 97,5-percentilerna samt ROC-analys (n=148 för referenspopulation och n=21 för Cushing-patienter).

Utskrivbar informatíon:

Kontaktpersoner vid frågor

Inga Bartuseviciene
Biträdande överläkare
Tel: 08 – 517 704 57
E-post:Inga Bartuseviciene

Thomas Gustafsson
Sjukhuskemist
Tel: 08 – 517 748 44
E-post: Thomas Gustafsson