Förlängda svarstider för U-HVA, U-VMA och U-Katekolaminer

Nyhet

På grund av instrumentproblem har vi förlängda svarstider för analyserna U-HVA, U-VMA och U-Katekolaminer

Inkomna prover förvaras på lab och kommer att analyseras så snart problemet är avhjälpt. Tyvärr vet vi inte idag hur lång tid det kommer att ta. Vi återkommer med besked så snart vi kan.

Satya Silcock
Områdesansvarig
Sektion 9Fem kromatografi Huddinge
Klinisk kemi och KUL 24Sju