Provtagningsmateriel för bakterie- och svampodling får nytt utseende

Nyhet

Från den 1 januari 2019 kommer Baktset, Baktset tunn och Baktset nasofarynx att upphandlas från en ny leverantör. De nya rören har förändrad korkfärg samt ett något förändrat utseende.

Nya Baktset introduceras successivt från 1 januari 2019

Förändring

  • Baktset, rosa kork ersätts av Baktset med lila kork.
  • Baktset tunn, har orange kork med annan nyans.
  • Baktset nasofarynx, har en ljusblå kork.

Beställning av provtagningsmateriel

Ingen förändring. Beställ provtagningsmateriel i Webbutiken.
Inloggning och anmälan till Webbutiken, www.karolinska.se/lab/webbutik .

Hur ska bytet gå till?

Införandet av nya Bakset kommer att ske successivt. Gör slut på de gamla innan de nya börjar användas.

Provtagning och hantering?

Ingen förändring.

Frågor:

Kundservice, Karolinska Universitetslaboratoriet
E-post: Karolinska Universitatslaboratoriet
Telefon; 08-517 719 99