Fortsatt regionalt uppdrag för Karolinska Universitetslaboratoriet

Nyhet

Arbete med implementering av de nya avtalen inom laboratoriemedicinsk service pågår.

Region Stockholm uppdaterar kontinuerligt information på Vårdgivarguiden:
Läs informationen här!

Uppdraget innebär att tillhandahålla avtalade tjänster inom klinisk laboratoriemedicin i öppenvården för bland annat närakuter och vårdcentraler samt andra vårdgivare i öppenvården.

De nya avtalen inom laboratoriemedicinsk service gäller från 2019-04-27.

Nyheter i avtalen

Högspecialiserade analyser tillhandahålls enbart av Karolinska Universitetslaboratoriet

Region Stockholms behov av högspecialiserade diagnostiska analystjänster tillgodoses av Karolinska Universitetslaboratoriet. Här ingår bland annat analystjänster inom genetik, transfusionsmedicin och fåtalsanalyser.

Tillgång till Provtagningscentraler från Karolinska Universitetslaboratoriet i hela länet

Karolinska Universitetslaboratoriet ska tillhandahålla provtagningscentraler i hela länet för att säkerställa ett väl fungerande utförande samt tillgodose behoven av diagnostiska tjänster inom de regionala uppdragen och för att säkra en god service till länets invånare.

Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller även all laboratoriemedicinsk service inom avtalen för två geografiska områden

Det åtagande Karolinska Universitetslaboratoriet idag har för remittenter/vårdgivare i hela regionen fortgår som tidigare.

Har du frågor och funderingar kontakta vänligen:

Carina Ritzmo
Funktionsområdeschef
tel: 070-167 14 29
E-post: Carina Ritzmo

Stefan Thörnroos
Kundavtals- och marknadschef
tel: 08-517 717 91
E-post: Stefan Thörnroos