Åtgärdat problem med tidigare sparade beställningar innehållandes Hemoglobin och Blodstatus.

Nyhet

De problem som uppstod i samband med provtagning av B-Hemoglobin och B-Blodstatus på tidigare sparade beställningar/remisser är nu åtgärdat.

Fr o m 13/12 kl. 17.00 kompletteras beställningar, sparade innan den 28 november, automatiskt med B-Hemoglobin och B-Blodstatus.