Analysnivån på PK(INR) har stigit med 5-10%

Nyhet

På grund av omkalibrering 2018-12-05 har analysnivån PK(INR) stigit med 5-10%.

Observera att den absoluta ökningen är större vid högre nivåer.

Vid frågor kontakta:

Maria Farm
Medicinskt metodansvarig
Tel: 08-517 720 48
E-post: Maria Farm