Risk för provtagningsproblem för vissa analyser 2018-11-28

Nyhet

Vi byter analyskoder på några vanliga hematologiska analyser i och med uppdateringen av analyskatalogen 2018-11-28. För ett fåtal av dessa byter vi även rapportnamnet.

 Därmed anpassar vi oss till den standardiserade terminologin för laboratorieanalyser Nomenclature, Properties and Units (NPU) som alla landsting/regioner i Sverige åtagit sig att följa. Inga analysmetoder förändras i och med denna förändring, alla resultat är fullt jämförbara med tidigare resultat.

Observera att beställningar av nedan listade analyser som gjorts före katalogbytet men där provtagningen sker i TakeCare efter katalogbytet kan generera ett felmeddelande i journalsystemet. Om detta uppstår måste en ny beställning göras.

 Bytet av analyskoder kan också medföra att vissa lokalt skapade beställningsgrupper måste göras om så att alla analyser följer med.

För att se vika analyser som omfattas av denna förändring, se pdf nedan. 

Nya namn och analyskoder för vissa hematologiska analyser 181128

Kontaktpersoner vid frågor:

Niklas Bark
Specialistläkare, Funktionsenhetschef
Tel: 08-51773523
Mob: 0708-826796
E-post: Niklas Bark

Gunilla Dahlfors
Sjukhuskemist
Tel: 08-58581256
E-post: Gunilla Dahlfors