Ny rutin vid glukosbelastning på gravida

Nyhet

Från och med 2018-11-28 införs venös provtagning vid tre, istället för två tillfällen, vid oral glukosbelastning på gravida.

Från och med 2018-11-28 kommer venös provtagning vid tre istället för två tillfällen att användas vid oral glukosbelastning på gravida. Denna förändring innebär att venprover kommer att tas i FC-rör vid tidpunkterna 0 minuter, 60 och 120 minuter, varefter proverna kommer att skickas för analys centralt vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Förändringen införs efter önskemål från Mödrahälsovården i Stockholms Läns Landsting i enlighet med Socialstyrelsens "Gränsvärden för graviditetsdiabetes", 2015.

Kontaktpersoner vid frågor:

Magnus Axelsson
Professor,överläkare,
Medicinskt ansvarig
08-5177 3528

Gösta Eggertsen
Professor,överläkare
Medicinskt ledningsansvarig LNP
08-585 812 37