Nedläggning av analysen Stockholm-3

Nyhet

Analysen Stockholm-3 kommer inte längre att erbjudas via Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL).

Analysen tas bort ur beställningssortimentet i och med analyskataloguppdateringen den 28 nov. Pappersremisser mottas fram till 31/12, 2018. Inga nya utskick av pappersremisser görs efter 7/12 2018.

Pågående studier där Stockholm-3 ingår, kommer att fortgå till den 31/12, 2018, därefter hänvisas förfrågningar till Stockholm-3 hemsida https://sthlm3.se

 

Information In English

The Stockholm-3 test will no longer be available from the Karolinska University Lab (KUL). The test will no longer be available in the digital catalogue from the next update November 28th, 2018. Requests on paper forms will be accepted until December 31th, 2018. No paper forms will be sent to our customers after December 7th, 2018. Ongoing studies with the Stockholm-3 test will no longer be performed at KUL after December 31th, 2018.
For questions regarding studies after the deadline, please see the Stockholm-3 website, https://sthlm3.se