Antitrombin (Tromb)

Nyhet

Klinisk kemi och KUL24Sju byter analysmetod för Antitrombin 2018-11-28. Den nya analysmetoden har namnet Antitrombin (tromb).

Den nya analysmetoden ger generellt en aning lägre analysresultat, och referensintervallet sänks till 0,80-1,20 kIE/L (från 0,85-1,25 kIE/L).

Orsaken till metodbytet är att enzymatiska antitrombinmätningar störs av behandling med NOAK. Framöver kommer två enzymatiska analyser för Antitrombin att finnas tillgängliga:

  • Rutinmetod för patienter som inte står på NOAK: P-Antitrombin (Tromb).
  • Står patienten på rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) eller edoxaban (Lixiana): beställ analysen P-Antitrombin (Tromb).
  • Står patienten på dabigatran (Pradaxa): beställ P-Antitrombin (FXa) på konsultremiss.

För detaljer kring beställning av båda analyserna, se Karolinskas provtagningsanvisningar:

www.karolinska.se/provtagningsanvisningar

Maria Farm
Medicinskt metodansvarig
Tel: 08-517 720 48
E-post: Maria Farm