Drogtest med utandningsprov, ny provsamlare

Nyhet

Vi byter nu till en ny modell av provsamlare för utandningsprov.

Den nya provsamlaren (Breath Explor) har fördelen att kunna användas direkt utan montage.
En annan fördel är att den samlar tre delprover. Ett särskilt B-prov behöver inte tas.