Atomoxetin - ny läkemedelsanalys

Nyhet

Från och med 5 mars 2018 går det att beställa koncentrationsmätning av läkemedlet atomoxetin (Strattera).

Atomoxetin används vid behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och på grund av genetiska skillnader varierar förmågan att eliminera atomoxetin kraftigt mellan olika individer. Se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab