Ytterligare 6 substanser för drogtest i utandningsluft

Nyhet

Drogtest i utandningsluft utvidgas med 6 substanser

Metoden för drogtestning med utandningsluft utvidgas med ytterligare 6 substanser; alprazolam, klonazepam, metadon, buprenorfin, MDMA och tramadol fr.o.m. 21 november 2017