Ny läkemedelsanalys - Edoxaban

Nyhet

Från och med 8 november 2017 går det att beställa koncentrationsbestämning av edoxaban.

Edoxaban är ett läkemedel som ingår i gruppen Non-vitamin K Orala Antikoagulantia (NOAK) och är godkänt för behandling och prevention av venös tromboembolism samt tromboemboliprofylax vid icke-valvulärt förmaksflimmer.

Se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab