Begränsad verksamhet för patologi/cytologi och mikrobiologi 23/11-26/11

Nyhet

Gäller Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ventilationen i fastigheten är avstängd från torsdagen den 23 november till och med söndag den 26 november.

Klinisk patologi och cytologi

Verksamheten kommer att vara mycket påverkad, där enbart följande delar kan utföras:

  • Provinlämningen på F48 håller öppet för inlämning av prover.
  • Fryssnitt och färska preparat omhändertas.
  • Transplantationsbiopsier och färska prover tas omhand.
  • Sekretariatet bemannar telefon och post.
  • Bårhus, Cytologi och Flödescytometrilab fungerar som vanligt.

Klinisk mikrobiologi

Ordinarie verksamhet kommer i stort sett att bedrivas.

Följande diagnostik utförs inte:

  • Parasitpåvisning med mikroskopi ställs in.
  • Proverna analyseras med PCR och mikroskopisvaren levereras i efterhand.
  • P3-lab stängs ner, berör till exempel HIV-odling
  • Svamp PCR ställs in.

Kontaktinformation

Vid övergripande medicinska frågor:
Kontakta Joachim Lundahl

Vid specifika analysfrågor:
Kontakta Klinisk patologi och cytologi
Kontakta Klinisk mikrobiologi genom Kundtjänst telefon 08-517 719 99