Kiralt amfetamin - ändring av svarsrutiner fr.o.m. 23 augusti 2017

Nyhet

Alla prover med analysbeställning av kiralt amfetamin analyseras först med immunokemisk screening. Prover med koncentrationer mindre än 500ng/mL amfetamin, besvaras amfetamin ej påvisat och kvot ej beräkningsbar. Prover med en koncentration över 500 ng/mL går vidare till kiral verifikation och analyseras med LC-MS/MS. Efter kiral verifikation kommer prover med en koncentrationskvot L/D -Amfetamin mindre än 0,25 besvaras som intag av läkemedel dexamfetanin eller lisdexamfetamin. En kiralkvot större än 0,25 tyder på externt amfetaminintag. För verifierade prover med en koncentration av D-amfetamin mindre än 500 ng/mL besvaras provet som kvot är ej möjlig att beräkna.

Så här kommer de nya svarskommentarerna att se ut:

För immunologisk screening < 500ng/mL: "Amfetamin har ej påvisats (gränsvärde 500 ng/mL). Följaktligen kan inte den kirala kvoten bestämmas."

Verifikation L/D-kvot mindre än 0,25: "Kiral analys av amfetamin visar på en kvot L-amfetamin/D-amfetamin <0,25.
Detta är förenligt med intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin, och talar inte för någon annan amfetaminkälla."

Verifikation L/D-kvot större än 0,25: "Kiral analys av amfetamin visar på kvot L-amfetamin/D-amfetamin som är högre än vad som förväntas från intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin.
Vid intag av illegalt amfetamin är kvoten ca 1."

Verifikation D-amfetamin < 500 ng/mL: " D-amfetamin är lägre än 500 ng/mL och någon kiral kvot inte är möjlig att beräkna."