Vortioxetin (Brintellix) - ny läkemedelsanalys

Nyhet

Vortioxetin, ett läkemedel som används vid depression analyseras numera av klinisk farmakologi.

Fr.o.m 170510 erbjuds koncentrationsbestämning av vortioxetin (Brintellix). Vortioxetin tros utöva sin antidepressiva effekt genom hämning av serotoninåterupptag i kombination med direkta effekter på flera olika serotoninreceptorer.