Nya analyser, Klinisk immunologi

Nyhet

Från och med 17-05-10 finns nya beställbara analyser för Klinisk immunologi.

GAD-ak Neuronal

Syftet med analysen är diagnostik och uppföljning av patienter med förekomst av GAD-ak i neurologiska åkommor som Stiff-person syndrom, epilepsier eller limbiska encefaliter. Proverna analyseras med höga spädningar då GAD-ak förekommer i extremt höga nivåer hos patienter med dessa tillstånd till skillnad från diabetes patienter. Analysen bör förbehållas specialister inom neurologi.

Klinisk immunologi, Solna

Telefon 08 517 759 30

Hud-ak panel (BP180/230,Des1/3,Envo,KollVII)

  • BP 180
  • BP 230
  • Desmoglein 1
  • Desmoglein 3
  • Envoplakin
  • Kollagen VII

En utvidgad ELISA-panel finns nu för antikroppar vid blåsdermatoser.

Panelen omfattar analys av antikroppar mot BP180, BP230, Desmoglein 1, Desmoglein 3, Envoplakin och Kollagen VII. Resultaten anges som en kvot där referensvärdet är <1.

Indikationerna är diagnostik och uppföljning av Bullös Pemfigoid, Pemfigus, Paraneoplastisk Pemfigus och Epidermolysis Bullos Aquisita (EBA).

Panelen ersätter de tidigare enskilda analyserna för BP 180och 230 respektive Desmoglein 1 och 3.

Klinisk immunologi, Solna

Telefon 08 517 759 30

Lever-ak basal inkl ANAIFL

  • Glatt muskel (SMA)
  • Mitokondrier (AMA)
  • Liver Kidney Microsomal (LKM)
  • Anti-Nukleära Antikroppar (ANA IFL)

Beställning av tidigare enskilda analyser för antikroppar mot glatt muskulatur (SMA), mitokondrier (AMA) och liver-kidney microsomal (LKM) ersätts med en ny immunfluorescens (IFL) panel som omfattar alla tre (SMA, AMA och LKM) samt ANA IFL för rabatterad pris.

Genom att inkludera ANA IFL i den nya panelen blir beställning av ANA (som innefattar analys av ANA IFL samt Specifik ANA-ak Multiplex) inte lika nödvändig för diagnostik och uppföljning av autoimmuna lever sjukdomar, nämligen autoimmun hepatit och primär billiär cirros.

Referensvärdet för Lever-ak inkl ANA IFL är "negativt". Positiva resultat kommer att anges på följande sätt:
- SMA: Positivt eller Starkt positivt
- AMA: Positivt (verifiering med Mito-M2-ak utförs i positiva utfall)
- LKM: Positivt (verifiering med Leverblot utförs i positiva utfall)
- ANA IFL: Positivt eller Starkt Positivt och Mönster

SMA och ANA IFL Positivt och Starkt Positivt resultat motsvarar +1 respektive +2, AMA Positivt resultat -4 och LKM Positivt och Stark Positivt resultat +1 respektive +2 i AIH poäng system enl SGFs Nationella Riktlinjer för AIH.

Klinisk immunologi, Solna

Telefon 08 517 759 30