Koncentrationsbestämning av Etanercept (Embrel/Benepali)

Nyhet

Från och med 17-05-10 kan koncentrationsbestämning av Etanercept (Embrel/Benepali) beställas från Klinisk immunologi, Solna.

Etanercept är ett fusionsprotein som består av den ligand-bindande delen av en human TNF receptor kopplad till den konstanta delen av immunglobulin (IgG1). Resultatet är ett lösligt protein med lång halveringstid som binder och neutraliserar den proinflammatoriska cytokinen TNF. Etanercept är indicerat vid behandling av flera reumatiska sjukdomar samt psoriasis.

Koncentrationen av Etanercept har i flera studier av framför allt reumatoid artrit kopplats till dess effekt, där värden över 1-3 µg/ml associerats till god effekt. I motsats till många andra biologiska läkemedel verkar Etanercept inte ge upphov till kliniskt relevant antikroppsbildning.

Referenser:

Embrel. FASS-text för vårdpersonal (2017-02-22)
http://www.fass.se/LIF/product?4&userType=0&nplId=20090731000022&docType=3#indication

Daïen et al. J Rheumatol 2012; 39(8): 1533-8.

Jamnitski et al. Ann Rheum Dis. 2012;71(1):88-91.

Chen et al. Ann Rheum Dis. 2015;74(3): e16.


Per Marits, Specialistläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm