Kurs i medfödda metabola sjukdomar 9-13 oktober 2017

Nyhet

Den nionde till trettonde oktober 2017 ger Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, CMMS, en kurs i medfödda metabola sjukdomar. Kursen är en ST- och vidareutbildningskurs för barnläkare, endokrinologer, internmedicinare, neurologer, kliniska genetiker och kliniska kemister.

Medfödda metabola sjukdomar är en snabbt växande sjukdomsgrupp. Antalet barn och vuxna som diagnosticeras med någon av dessa sjukdomar har ökat kraftigt. Detta beror på förbättrade diagnostiska metoder, ökande kunskap om sjukdomarna och att screeningen av Sveriges alla nyfödda barn via det s.k. PKU-provet omfattar 24 behandlingsbara sjukdomar. Samtidigt har utvecklingen av nya effektiva behandlingsmetoder medfört att patienter med medfödda metabola sjukdomar i allt större utsträckning uppnår vuxen ålder.

Kursen ger en bred översikt över området medfödda metabola sjukdomar och föreläsningar varvas med problemlösning av illustrativa patientfall.

Mer information och anmälan