Drogtest multimetod nya rutiner

Nyhet

Vid beställning av drogtest multimetod får man numera svar på alla komponenter som ingår i analysen.

Fr.o.m. 170130 införs även en ny hantering av de analysbeställningar som utförs med immunokemisk screening. Mer information.