Provverksamhet med screening för immunbrist avslutas enligt plan

Nyhet

Studien med screening för primära immundefekter som har pågått sedan 15 november 2013 i Stockholms läns landsting kommer nu att avslutas.

Liksom tidigare planerat kommer barn födda fram till och med 14 november 2016 att genomgå analysen.

Detta har varit en försöksverksamhet som nu kommer att utvärderas. En ansökan till Socialstyrelsen för bedömning om medfödda primära immunbrister ska ingå i det allmänna screeningprogrammet har inlämnats.

Försöksverksamhet med screening för primär immunbrist