Inställda transporter 2016-11-09

Nyhet

Viktig information gällande inställda transporter av prover 2016-11-09

Med anledning av rådande snöoväder och trafiksituation har transportfirman meddelat att man riskerar att tvingas ställa in transporter av prover under eftermiddagen.

Vid frågor kontakta: Kundtjänst Karolinska Universitetslaboratoriet 08-517 719 99 universitetslaboratoriet@karolinska.se