Koncentrationsbestämning av Vedolizumab (Entvyio)

Nyhet

Från och med den 19 oktober 2016 kan man beställa koncentrationsbestämning av Vedolizumab (Entyvio) från Klinisk immunologi, Solna.

Vedolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp (IgG1) som binder specifikt till α4β7 integrin, vilket är en receptor som T-lymfocyter använder för homing till mag-tarmkanalen. Genom att blockera interaktionen mellan α4β7 och adhesionsmolekylen MAdCam-1, som uttrycks på tarmepitelceller, förhindrar Vedolizumab migrationen av T-lymfocyter till tarmen och dämpar därmed den immunologiskt medierade inflammationen vid crohn's sjukdom och ulcerös colit (inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD).

Vedolizumab är indicerat för behandling av vuxna patienter med IBD. Läkemedlet ges som en intravenös infusion vecka 0, 2 och 6, och därefter var 8:e vecka. Kliniskt svar på behandlingen kan dock dröja upp till 14 veckor för vissa patienter. Serumkoncentrationen av läkemedlet vid jämvikt, innan nästa infusion (dalvärden) uppvisar relativt stora interindividuella skillnader. Koncentrationsbestämning av Vedolizumab kan därför utgöra en del av behandlingsutvärderingen vara vägledande vid beslut om ökad behandlingsintensitet och/eller utsättning av preparatet.

Referenser:

Entyvio. FASS-text för vårdpersonal.
http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20130412000016 (Hämtad 2015-03-16).

Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE, Hanauer S, et al (GEMINI 1 Study Group): Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med. 2013; 369(8): 699-710.

Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, Hanauer S,et al (GEMINI 2 Study Group): Vedolizumab as Induction and Maintenance Therapy for Crohn's Disease. N Engl J Med. 2013; 369(8): 711-21.

 

Per Marits, Specialistläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm