Imatinib och 5-FU (5-fluorouracil) - nya läkemedelsanalyser

Nyhet

Från och med den 19 oktober 2016 kan man beställa koncentrationsbestämning av Imatinib och 5-FU (5-fluorouracil) från Klinisk farmakologi.

Två viktiga cancerläkemedel, imatinib och 5-fluorouracil, analyseras nu av Klinisk farmakologi. Imatinib (Glivec) används vid vissa typer av blodmaligniteter och tumörer i magtarmkanalen medan 5-FU har sin främsta användning vid spridda tumörer från bröst, hud och mag-tarmkanalen. 5-FU är en instabil substans och provet måste därför omedelbart efter provtagning stabiliseras med hjälp av ett särskilt kit. För mer information, se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab.