RNA-profil Hud

Nyhet

Från och med 2016-04-20 erbjuds analys av RNA-profil Hud.

Klinisk Immunologi på Karolinska erbjuder från 2016-04-20 en ny analys för att karakterisera inflammatoriska reaktioner i biopsier från hud.

Analysen mäter mRNA nivån av 11 olika inflammatoriska mediatorer vilket ger möjlighet att i detalj kartlägga den inflammatoriska profilen i hudbiopsin.

Vi hoppas att analysen skall tillföra viktig information vid utredning av oklara inflammatoriska hudförändringar samt även öppna upp möjligheter för mer individualiserad behandling.

 

Per Marits, Specialistläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Telefon: 08-585 852 04