Information från PKU-laboratoriet angående nya faktureringsrutiner

Nyhet

För att förtydliga mot kund vad som ingår i PKU-provet kommer vi att från och med april 2016 att börja debitera nyföddhetsscreening med PKU-prov som fem separata analyser.

De fem analyserna är:

Nyföddhetsscreening analys 1 - 20 sjukdomar, inklusive fenylketonuri (PKU)
Nyföddhetsscreening analys 2 - Medfödd sköldkörtelhormonbrist (KH)
Nyföddhetsscreening analys 3 - Medfödd binjurebarkshyperplasi (CAH)
Nyföddhetsscreening analys 4 - Biotinidasbrist (BIOT)
Nyföddhetsscreening analys 5 - Galaktosemi (GALT)

Varje del avser ett helt eget analysspår, det vill säga att debiteringen speglar vad som händer med varje inskickat prov.

Totalpriset ändras inte i och med denna förändring. Felifyllda remisser kommer att fortsätta debiteras som tidigare. Pristekniskt kommer screeningens hela pris debiteras på analys 1 medan analys 2-5 har prissatts till noll (0) kronor.

För mer information kontakta PKU-laboratoriet på telefon 08- 517 71470.