Ändrade cut off-nivåer för missbruksanalyser

Nyhet

Den 18 april ändras cut off-nivåerna för vissa missbruksanalyser. OBS! Denna förändring är uppskjuten några veckor.

I enlighet med önskemål om harmoniserade analyser av narkotika i urin, kommer missbrukslaboratoriet att ändra cut off-värdena (rapporteringsgränsvärden för positiva och negativa provsvar) den 18 april.
Förändringarna finns beskrivna i Läkartidningen 2015;112;DLHH

Länk