Uppdaterad metod för Internetdroger i urin

Nyhet

Ytterligare 42 substanser kan screenas

Vår metod för screening av Internetdroger (NPS) har uppdaterats med ytterligare 42 substanser och omfattar nu 122 st, Missbrukslaboratoriet, Klinisk farmakologi fr.o.m. 29 februari 2016.

Se provtagningsanvisning för Internetdroger