Provförväxlingar och saknade ID-kontroller

Nyhet

Transfusionsmedicin kommer from 18/5-2015 att avvisa alla prov som saknar ID-kontroll enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Från och med 18 maj sker en uppstramning av rutinerna kring provtagning inför blodtransfusion. ID-kontrollen ska vara utförd innan provet fysiskt skickas till laboratoriet.
I TakeCare ska ID-kontrollen signeras med för- och efternamn eller HSA-id.

Prover som vid ankomst till Transfusionsmedicin saknar ID-kontroll eller där ID-kontroll är ofullständig kommer att avvisas. Att ID-kontroller utförs i efterhand kommer inte att accepteras. Vi ber alla våra kunder att se över sina rutiner.

Vid provtagning till Transfusionsmedicinska undersökningar som blodgrupperingar och förenlighetsprov ska ID-kontroll utföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:29 3 kap 1-9§. ID-kontroll innebär att provtagaren kontrollerar patientens identitet och att märkningen av provtagningsrör och provbeställningen (remiss) överensstämmer med patientens identitet.

Provförväxling vid blodgruppering och BAS-test kan medföra livsfara för patienten!

Antalet upptäckta prov- och patientförväxlingar vid provtagning för blodgruppering och
BAS-test har under de senaste åren ökat rejält. Samtidigt har vi också sett en stor ökning av antalet prover som vid ankomst till Transfusionsmedicin saknar ID-kontroll och/eller inte skickats i TakeCare, provtagning där rutiner inte följts. I nuläget rör det sig om ett hundratal prover per vecka.

En felprovtagning inför blodtransfusion kan innebära risk för att fel blod transfunderas vilket kan skada patienten allvarligt eller orsaka död. Enligt litteraturen kan transfusion av blod med fel ABO blodgrupp leda till död i så mycket som 20 % av fallen, vilket också stämmer med våra erfarenheter.

 

Emma Watz, bitr. överläkare
Tf områdeschef Immunhematologi
Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin