PCR-baserad MRD analys vid AML

Nyhet

Transplantationsimmunologiska sektionen kan sedan den 1/5-2015 erbjuda en ny metod för detektion av leukemiceller (MRD) hos patienter med AML.

Metoden är kvantitativ och baseras på real-tids PCR, samt i vissa fall, fragmentanalys . Denna analys kan användas för att följa behandlingsrespons hos stamcellstransplanterade- såväl som icke-stamcellstransplanterade patienter med AML.

Analysen utförs på EDTA-blod eller benmärg. Svarstiden beräknas ligga inom 7 arbetsdagar. Om markör är redan känd kommer vi endast att analysera den/de specifika markörerna. I de fall där markör är okänd hos patienten och få leukemiceller är närvarande i aktuellt prov kommer vi att behöva screena ett diagnosprov/återfallsprov för lämplig markör!

Markörer som ingår i screening för kvantitativ MRD analys.

 

Dan Hauzenberger, Överläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
171 86 Stockholm
Telefon: 08-585 813 79