Koncentrationsbestämning av tuberkulosläkemedel

Nyhet

Nyheter gällande koncentrationsbestämning av tuberkulosläkemedel

Farmakologiska laboratoriet erbjuder numera även möjligheten att bestämma koncentrationen av pyrazinamid i plasma.

Under juni 2015 förväntas vi dessutom erbjuda analys av linezolid.
Sedan tidigare finns koncentrationsbestämning av isoniazid, rifampicin, rifabutin, etambutol och amikacin i vårt rutinsortiment.

På sikt strävar vi efter att introducera fler analyser av andra linjens behandling av tuberkulos, i syfte att lägga grunden för individanpassad dosering vid MDR TB. Detta arbete kräver viss prioritering varför vi efterfrågar synpunkter och önskemål från vårdgivare.

Med vänlig hälsning,
Erik Eliasson, Medicinskt ansvarig,
Farmakologiska laboratoriet,
erik.eliasson@karolinska.se