Nya analyser, Klinisk immunologi

Nyhet

Från och med 2015-04-22 finns nya beställbara analyser för Klinisk immunologi.

Anti-MAG-ak IgM

Antikroppar mot Myelinassocierat glykoprotein MAG är associerade med perifera neuropatier och ses vanligen hos patienter med monoklonala gammopatier såsom Mb Waldenström

Dipeptidyl-Peptidas-lika Protein 6-ak, DPPX-ak i serum och csv

Antikroppar mot Dipeptidyl-Peptidas-likt Protein-6 är en sällsynt kaliumkanal associerad antikropp som nyligen upptäckts. Antikropparna har setts vi encefalit med symtom såsom agitation, myoklonus, tremor och kramper och vanligen har insjuknandet föregåtts av diarréer . Analysen inkluderas nu vid beställning av den Neuronala-ak panelen.

Kerstin Elvin, MD PhD, Överläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Telefon: 08-517 765 07

HLA-B*57:01


Från och med februari 2015 utför klinisk immunologi analysen B*57:01 inför Abacavir-behandling hos patienter med HIV. Denna metod har tagits över från farmakologiska laboratoriet och är beställningsbar under den multidisciplinära fliken i TakeCare.

Metoden är ackrediterad och svarstid är inom fem arbetsdagar efter mottaget prov.

Kommentar: Patienter som behandlas med Abacavir och är positiva för HLA-B*5701 har en markant förhöjd risk att utveckla en överkänslighetsreaktion av läkemedlet. Denna analys används vanligen som screening inför behandling för att utesluta patienter med hög risk för dessa överkänslighetsreaktioner från behandling med Abacavir.

Dan Hauzenberger, Överläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
171 86 Stockholm
Telefon: 08-585 813 79